Advanced Custom Fields: Table Field

Beschrijving

The Table Field Plugin enhances the functionality of the “Advanced Custom Fields” plugin with easy-to-edit tables.

This plugin requires the “Advanced Custom Fields” plugin or the Pro version!

Het tabelveld werkt ook met de repeater en flexibele veldtypes en ondersteunt de ACF Blocks for Gutenberg

Features

 • Table Header (Option)
 • Table Caption (Option)
 • Support for ACF Gutenberg blocks
 • Add and remove table columns and rows
 • Change order of columns and rows by dragging
 • To move to the next cells editor press key: tab
 • To move to the previous cells editor press key: shift + tab

Translations

 • English – default, always included
 • German: Deutsch – immer dabei!
 • Danish: Dansk – altid der!
 • Polish: Polski – zawsze tam jest!

Note: Please contribute your language to the plugin to make it even more useful.

PRO

The Advanced Custom Fields Table Field plugin is also available in a professional version which includes more functionality and more flexibility. The additional Pro features are:

 • Predefined table
 • Table cell content types (simple text or configurable WordPress editor)
 • Table head and table foot
 • Stub column
 • Rowspan and colspan
 • Better way for moving rows and columns
 • Minimum and maximum amount of rows and columns
 • Style choice for the table and parts of the table

The Pro version runs completely independend beside the free version and comes with its own field type.

To Pro Website

Schermafdrukken

 • The Field Settings

 • The Field Content Editing

 • Grab the rows and columns in the grey area and drag them.

Installatie

This software can be used as both a WP plugin and a theme include.
However, only when activated as a plugin will updates be available.

Plugin

 1. Copy the “advanced-custom-fields-table-field” folder into your plugins folder.
 2. Activate the plugin via the Plugins admin page.

FAQ

How to output the table html?

To render the table fields data as an html table in one of your template files (page.php, single.php) you can start with the following basic code example:

$table = get_field( 'your_table_field_name' );

if ( ! empty ( $table ) ) {

  echo '<table border="0">';

    if ( ! empty( $table['caption'] ) ) {

      echo '<caption>' . $table['caption'] . '</caption>';
    }

    if ( ! empty( $table['header'] ) ) {

      echo '<thead>';

        echo '<tr>';

          foreach ( $table['header'] as $th ) {

            echo '<th>';
              echo $th['c'];
            echo '</th>';
          }

        echo '</tr>';

      echo '</thead>';
    }

    echo '<tbody>';

      foreach ( $table['body'] as $tr ) {

        echo '<tr>';

          foreach ( $tr as $td ) {

            echo '<td>';
              echo $td['c'];
            echo '</td>';
          }

        echo '</tr>';
      }

    echo '</tbody>';

  echo '</table>';
}

Table field returns no data on get_field()?

Als de tabel slechts één lege cel heeft, dan geeft get_field() een FALSE terug. get_field() geeft NULL terug wanneer een veld niet in de database is opgeslagen. Dat gebeurt als een pagina wordt gekopieerd, maar niet de inhoud van de velden. Je kunt beide controleren met empty()

$table = get_field( 'your_table_field_name' );

if ( ! empty( $table ) ) {
  // $table is not FALSE and not NULL.
  // Field exists in database and has content.
}

How to handle line breaks?

This is about displaying line breaks in the admin tables and getting line breaks as <br> when outputting the tables HTML.

Converting Line Breaks for HTML Output

To convert line breaks to <br> in tables HTML output the PHP function nl2br() can be used:

For line breaks in table header cells replace…

echo $th['c'];

with…

echo nl2br( $th['c'] );

For line breaks in table body cells replace…

echo $td['c'];

with…

echo nl2br( $td['c'] );

Displaying Line Breaks in Editing Tables

To display natural line breaks in the editing tables in the admin area, add the following styles to the admin area.

.acf-table-header-cont,
.acf-table-body-cont {
  white-space: pre-line;
}

One way to add these styles to the WordPress admin area is adding the following code to your functions.php file of the theme.

add_action('admin_head', 'acf_table_styles');

function acf_table_styles() {
 echo '<style>
  .acf-table-header-cont,
  .acf-table-body-cont {
    white-space: pre-line;
  }
 </style>';
}

How to use the table field in Elementor Page Builder?

In general, its up to Elementor to support ACF field types on the Elementor widgets. All supported ACF fields by Elementor you can find here. But because the table field is not a native ACF field, the support for this field may never happen.

For now the way to go is using the Elementors shortcode Widget. Before you can use a shortcode to display a table fields table, you have to setup a shortcode in functions.php. The following code does this. You can modify the table html output for your needs.

function shortcode_acf_tablefield( $atts ) {

  $a = shortcode_atts( array(
    'table-class' => '',
    'field-name' => false,
    'post-id' => false,
  ), $atts );

  $table = get_field( $a['field-name'], $a['post-id'] );

  $return = '';

  if ( $table ) {

    $return .= '<table class="' . $a['table-class'] . '" border="0">';

      if ( ! empty( $table['caption'] ) ) {

        echo '<caption>' . $table['caption'] . '</caption>';
      }

      if ( $table['header'] ) {

        $return .= '<thead>';

          $return .= '<tr>';

            foreach ( $table['header'] as $th ) {

              $return .= '<th>';
                $return .= $th['c'];
              $return .= '</th>';
            }

          $return .= '</tr>';

        $return .= '</thead>';
      }

      $return .= '<tbody>';

        foreach ( $table['body'] as $tr ) {

          $return .= '<tr>';

            foreach ( $tr as $td ) {

              $return .= '<td>';
                $return .= $td['c'];
              $return .= '</td>';
            }

          $return .= '</tr>';
        }

      $return .= '</tbody>';

    $return .= '</table>';
  }

  return $return;
}

add_shortcode( 'tablefield', 'shortcode_acf_tablefield' );

Then use the shortcode in a Elementors shortcode widget like this, to insert a table from the current page or post

[tablefield field-name="your table field name" table-class="my-table"]

You also can insert a table from another page or post

[tablefield field-name="your table field name" post-id="123" table-class="my-table"]

Or you can insert a table from a ACF option page

[tablefield field-name="your table field name" post-id="option" table-class="my-table"]

Een tabel updaten met update_field()

Je kunt de ACF PHP functie update_field() gebruiken om de gegevens van een tabel te wijzigen.

Bericht

 • Zorg ervoor dat het aantal items in de header array overeenkomt met het aantal cellen in de body rijen.
 • De array-sleutel “c” staat voor de inhoud van de cellen om de mogelijkheid te hebben in de toekomstige ontwikkeling andere celinstellingen toe te voegen.
 • De tabelgegevens die zijn verkregen door get_field() zijn geformatteerd en verschillen van de oorspronkelijke databasegegevens verkregen door get_post_meta().

Voorbeeld van het veranderen van tabelgegevens met get_field() en update_field()

// the post ID where to update the table field
$post_id = 123;

$table_data = get_field( 'my_table', $post_id );

$table_data = array(
  'use_header' => true, // boolean true/false
  'caption' => 'My Caption',
  'header' => array(
    0 => array(
      'c' => 'A',
    ),
    1 => array(
      'c' => 'B',
    ),
  ),
  'body' => array(
    0 => array(
      0 => array(
        'c' => 'The content of first cell of first row',
      ),
      1 => array(
        'c' => 'The content of second cell of first row',
      ),
    ),
    1 => array(
      0 => array(
        'c' => The content of first cell of second row',
      ),
      1 => array(
        'c' => 'The content of second cell of second row',
      ),
    ),
  )
);

update_field( 'my_table', $table_data, $post_id );

Voorbeeld van het toevoegen van een nieuwe rij

// the post ID where to update the table field
$post_id = 123;

// gets the table data
$table_data = get_field( 'my_table', $post_id );

// defines the new row and its columns
$new_row = array(

  // must define the same amount of columns as exists in the table

  // column 1
  array(
    // the 'c' stands for content of the cell
    'c' => 'Cell Content of Column 1',
  ),

  // column 2
  array(
    'c' => 'Cell Content of Column 2',
  )
);

// adds the new row to the table body data
array_push( $table_data['body'], $new_row );

// saves the new table data
update_field( 'my_table', $table_data, $post_id );

Problemen met plugins van derden

Sinds versie 1.3.1 van de tabel plugin verandert het opslag format van de tabel gegevens van JSON string naar geserialiseerde array voor nieuwe of geüpdatet tabellen. Het probleem met JSON is te wijten aan plugins van derden die wp_slash() niet correct toepassen naar een post_meta waarde, alvorens bij te werken met update_post_metadata(). Dit kan JSON strings breken omdat update_post_metadata() standaard backslashes verwijdert. Backslashes maken deel uit van de JSON string syntaxis om aanhalingstekens in de inhoud te escapen.

De tabel veld plugin voorkomt dat gebroken JSON strings worden opgeslagen als een tabel veld gegevens en geeft een melding met uitleg over het probleem. Maar dit kan ook de functionaliteit van de derde partij plugin breken die probeert de tabelgegevens te updaten. Je zou de JSON string controle in de tabelveld plugin kunnen uitschakelen met de volgende code in het wp-config.php bestand. Maar dan zijn de tabel JSON gegevens niet langer beschermd tegen vernietiging door update_post_metadata(). Gebruik de volgende code alleen in wp-config.php, als je het risico begrijpt…

define( "ACF_TABLEFIELD_FILTER_POSTMETA", false );

Beoordelingen

7 maart 2023
I just came back to using this plugin today after having it installed some years ago on a site. Still a wonderfully clean, simple and flexible Table field solution, thank you! 👍🏻
16 december 2021
It’s a little difficult to handle links on cells, hope improved that!
18 mei 2021
It is a great plugin but sadly it is not possible to set default values. Question to the dev: If someone programs this feature would you add it to the official plugin?
19 april 2021
Was looking for a clean way to insert tables anywhere in my website. This is the solution.
Lees alle 56 beoordelingen

Bijdragers & ontwikkelaars

“Advanced Custom Fields: Table Field” is open source software. De volgende personen hebben bijgedragen aan deze plugin.

Bijdragers

“Advanced Custom Fields: Table Field” is vertaald in 9 talen. Dank voor de vertalers voor hun bijdragen.

Vertaal “Advanced Custom Fields: Table Field” naar jouw taal.

Interesse in ontwikkeling?

Bekijk de code, haal de SVN repository op, of abonneer je op het ontwikkellog via RSS.

Changelog

1.3.22

 • Fixes an issue where the trigger changed was executed to the field without any actual change to the field.
 • Fixes an issue where changes to the order of rows and columns and new rows and columns were not saved.

1.3.21

 • Adds update_field() support for option pages
 • Fixes missing “use_header” property on get_field()

1.3.20

 • Fixes multiple registering events on Gutenberg
 • Fixes issue not initial loading editing table

= 1.3.19=
* Fixes issue not initial loading editing tables in Gutenberg blocks.

1.3.18

 • Fixes issue with Gutenberg block containing a table field. If the same block was used multiple times on a page, the changes were not saved.

1.3.17

 • Changes registering the ACF field type using the acf_register_field_type methode.
 • Removes support for ACF version 4.

1.3.16

 • Fixes an logical error causing PHP warnings

1.3.15

 • Fixes an issue with count() in PHP8

1.3.14

 • Prevents the font-size and line-height in the blue editor window of the table cells from being overwritten by other styles.
 • Fixes an issue in update_field() where setting the “use_header” option to false did not work.

1.3.13

 • Fixes missing sortable columns and rows in ACF Gutenberg blocks
 • Updates depricated jQuery functionalities

1.3.12

 • Updates styles of acf buttons plus and minus

1.3.11

 • Adds support for updating term type by update_field()

1.3.10

 • Fixes table cell content and caption update issue on ACF Gutenberg blocks
 • Replaces jQuery depricated size() methode by .length property

1.3.9

 • Fixes broken ACF select field styles in WordPress 5.3.
 • Fixes an issue when adding or removing columns using update_field().

1.3.8

 • Fixes an issue where the option “use header” was not applied on updating a field with update_field().
 • Fixes an issue where percent characters in a table field content causes an JavaScript error.

1.3.7

 • Fixes an issue where the table header was not displayed on a page preview.

1.3.6

 • Fixes an issue when changing the field type to table of a field that already has content in the database from another field type.

1.3.5

 • Fixes an issue that removes table header content using update_field() while option “use header” is set to “no”.
 • Fixes an issue with the update_post_metadata filter

1.3.4

 • Fixes an issue that prevents the removal of table contents

1.3.3

 • Fixes returning empty table after saving content containing a single quote.

1.3.2

 • Fixes returning empty table after saving content containing quotes
 • Fixes an issue using update_field() on a table field

1.3.1

 • Changes table data storing format from JSON string to serialized array. This is due to an issue caused by third party plugins using update_post_meta() without providing wp_slash() to the value before. Existing table data values in JSON string format in the database will still exists and be compatible. When a field is saved again, the storage format changes from JSON to serialized array.
 • Fixes an PHP error of table caption

1.3.0

 • Adds support for table caption
 • Fixes an JavaScript issue for ACF version 4

1.2.7

 • Adds PHP constant ACF_TABLEFIELD_FILTER_POSTMETA. Setting this constant to false prevents an update_post_metadata filter looking for tablefield JSON strings destroyed by update_post_meta().

1.2.6

 • Replaces jQuery.noConflict methode
 • Prevents PHP error if table fields value is from a previous fieldtype

1.2.5

 • Adds danish translation, thanks to Jeppe Skovsgaard

1.2.4

 • Fixes backslashes on using update_field();

1.2.3

 • Adds support for the ACF update_field() function. If you get the table fields data array by get_field(), you can change the table data array and using update_field() to save the changes to the field.

1.2.2

 • Adds plugin version to table data for handling structural changes.
 • Fixes loosing table data containing quotes on third party update_post_meta() actions to table field values. Limited to new fields or fields value changed since plugin version 1.2.2.
 • Fixes an PHP warning since PHP 7.2 when body data is null

1.2.1

 • Fixes not using user locale for translation
 • Adds description for handling line breaks to plugins page

1.2

 • Adds support for tab navigation. Uses shift + tab for backward navigation.
 • Minor code improvements

1.1.16

 • Keeps the WordPress admin area working, if tablefields value is not a valid JSON string. Logs the invalid value in the console for debugging.

1.1.15

 • Adds polish translation by Pawel Golka

1.1.14

 • Fixes table does not appear under certain field groups location rules

1.1.13

 • Fixes an XSS issue within /wp-admin/ pages

1.1.12

 • Adds support for field groups post taxonomy rule

1.1.11

 • Fixes rerendering of tables while changing other content

1.1.10

 • Fixed table functionality with respect to the ACF rules

1.1.9

 • Fixes returning false on single empty table cell for ACF version 4

1.1.8

 • Fixes support for user edit pages

1.1.7

 • Fixes support for user profile pages

1.1.6

 • UI: Fixes table header switch off problem

1.1.5

 • Fixes issue occured after database migration with plugin “WP Migrate DB”

1.1.4

 • Takes over icon class changes in ACF-Pro since version 5.3.2

1.1.3

 • Fixes wrong function name ‘change_template’

1.1.2

 • Fixes missing table on page template change

1.1.1

 • Compatibility to icon changes of ACF Pro version 5.2.8
 • Fixes table top legend height in FireFox
 • Fixes delete column icon position in IE

1.1

 • Improved User Experience when deleting all columns and rows.
 • Compatibility to changes of ACF Pro version 5.2.7.

1.0.7

 • Use wp_json_encode() instead of json_encode(). This may fix issues in rare enviroments.

1.0.6

 • If the table has only a single empty cell (this is by default), no table data will return now.

1.0.5

 • Fixes javascript issue in IE 8.
 • Fixes missing table borders and table header´s height in FireFox.

1.0.4

 • Fixes an uri problem on some hosts.

1.0.3

 • Fixes an php error on HTTP_REFFERER.

1.0.2

 • Fixes error when including the plugin from inside a theme.

1.0.1

 • Fixes ACF validation error “required” when header option “use table header” was used and unchecked.

1.0

 • Official Release of the free version