Toch toekomst voor WordCamp Nederland!


Terugblik

Op 30 maart dit jaar publiceerden we een bericht over het einde van WordCamp Nederland. Zoals velen van jullie hebben gemerkt heeft dat online geleid tot een stevige discussie. Vanuit de hele wereld ontvingen we berichten dat mensen het oneens waren met de beslissingen van het Global Community Team. Nu, een aantal maanden later kijken we graag terug op wat er is gebeurd.

Als eerste willen we duidelijk maken dat er geen ‘wij’ en ‘zij’ is. We hebben altijd hetzelfde doel nagestreefd, namelijk de groei van de Nederlandse WordPress Community. Onze onenigheid ging slechts over juiste manier om dit te bereiken. Het Global Community Team was er van overtuigd dat het organiseren van meerdere lokale evenementen de juiste richting was, terwijl de WordCamp Nederland organisatie het laten groeien van de WordCamp Nederland zag als beste manier. Uiteindelijk besloot het Global Community Team dat WCNL 2017 niet door kon gaan.

In de emotie van die beslissing hebben zowel de WCNL organisatie als het Global Community Team op het scherpst van de snede gecommuniceerd. Nu, een aantal maanden later, zijn we allemaal afgekoeld en hebben we een goed gesprek gehad over hoe we gezamenlijk verder kunnen.

Community Summit

Tijdens de Community Summit laaide het gesprek over regionale WordCamps opnieuw op. Ook hebben we hier gesproken over het verschil tussen regionale WordCamps en grote evenementen zoals WordCamp Europe. In een zeer open gesprek hebben we gesproken over de zorgen aan beide zijden, zoals geografie, het gevoel dat het niet laten doorgaan van WordCamp Nederland afbreuk deed aan de community, en ook dat de alternatieven niet duidelijk genoeg zijn gecommuniceerd.

De toekomst van WordCamps in Nederland

Het Global Community Team was erg duidelijk dat de huidige situatie (zonder WCNL) niet definitief is. Het nut van het verbieden van WCNL dit jaar is om een kans te creeren voor meer lokale teams om te proberen een evenement in hun eigen stad te organiseren. WordCamp Nederland kan absoluut weer opnieuw plaats gaan vinden. Om opnieuw toestemming te krijgen om WCNL te organiseren moeten we laten zien dat we gezonde lokale communities hebben. Dit wordt afgemeten aan het aantal Meetups en WordCamps.

Kort gezegd, het Global Community Team heeft bevestigd dat we WordCamp Nederland opnieuw georganiseerd mag worden zodra we 3 verschillende, succesvolle WordCamps neerzetten in Nederland.

Opmerking voor alle andere communities die dit bericht lezen: Omdat WordPress een wereldwijd project is worden deze richtlijnen opgesteld voor individuele situaties. Het aantal evenementen in een gebied kan verschillen, afhankelijk van de lokale situatie. Wil je ook een regionale WordCamp organiseren, neem dan contact op met het Global Community Team.

 


[Below you’ll find the translation of the text above]

Looking back

On March 30th this year, we published a post about WordCamp The Netherlands not being organized anymore. As many of you know, it sparked quite a bit of discussion. From all over the world we received messages that people disagreed with the decisions made by Global Community Team. Now, a few months later we would like to look back on what happened.

First of all, there’s no ‘us’ versus ‘them’. We’ve always had the same goals in mind, yet disagreed on the way to move the Dutch WordPress community forward. Global Community Team felt that we should move to more local WordCamps while the WCNL organization felt that WordCamp The Netherlands was the right way. In the end, Global Community Team decided WCNL 2017 wasn’t going to happen.

In the emotion of that decision, both the WCNL organization and Global Community Team may have been a bit harsh in their communication. Now, a few months later things calmed down and we’ve been talking about a way forward together.

Community Summit

At the WordPress Community Summit, the conversation around regional WordCamps came up and we discussed the differences between regional events and large-scale events like WordCamp EU. We were able to communicate openly about the concerns on both sides including geography, the feeling that stopping WordCamp Netherlands was destructive, and also the fact that the alternatives communicated were not as clear as they could have been.

The future of WordCamps in The Netherlands

People from the Global Community Team were clear at the summit that this isn’t the final solution. The purpose of having no WordCamp Netherlands this year is to create the opportunity for more organizing teams to try having an event in their area. WordCamp The Netherlands can be organized again in the near future. To get permission again, we’ll have to show that we have healthy local communities. This is measured by the number of Meetups and WordCamps.

Long story short, the Global Community Team confirmed that we have to have 3 different successful WordCamps in The Netherlands to qualify for a WordCamp The Netherlands again.

Note for all other communities reading this post: Because WordPress is a global project, these guidelines are on a case by case basis. The number of events for any given area would depend on the local situation. Contact the Global Community Team if you’re interested in having your own regional WordCamp!

Geef een reactie